شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

AHMAD TNT

+ هدف از مخ زدن در گذر زمان ! ( طنز روز ) به روز شد ديدن كنيد
ساعت دماسنج
AHMAD TNT
0 امتیاز
0 برگزیده
61 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
AHMAD TNT عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top